Tin tức
  • AHCompany
  • 20/06/2019

LỄ HỘI ÂM NHẠC POLO CAIXABANK - MESOESTETIC

Phiên bản đầu tiên của Lễ hội âm nhạc Polo Caixabank được tổ chức tại Barcelona từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 và mesoestetic đã có mặt với tư cách là nhà tài trợ chính thức. 

  • AHCompany
  • 19/06/2019

MESOESTETIC TỔ CHỨC BUỔI HỘI THẢO “LITTLE BEACH HOUSE”

CHIA SẺ KINH NGHIỆM TẠI BARCELONA
30/05/2019

  • AHCompany
  • 17/04/2019

Thư xác nhận thông tin chính thức về túi ngực nhám của hãng Allergan

Thư xác nhận thông tin chính thức về túi ngực nhám của hãng Allergan

  • AHCompany
  • 02/12/2016

JEISYS TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN LÂN ĐẦU TIÊN

  • AHCompany
  • 17/11/2016

DERMIHEALTH PRO TRI ÂN KHÁCH HÀNG