Sản phẩm
Merz Aesthetic / Belotero - Radiesse

XEOMIN® – MERZ AESTHETICS

Hoạt chất của XEOMIN là botulinum toxin type A, được sản xuất từ quá trình lên men của chủng vi khuẩn Hall strain Clostridium botulinum serotype A. Merz sử dụng một tiến trình sản xuất độc quyền để phân tách thành phần có tác dụng trị liệu và loại bỏ các protein phức để sản xuất XEOMIN .


TÍNH HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN ĐƯỢC CHỨNG MINH TRÊN LÂM SÀNG
TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC VẾT NHĂN CAU MÀY Ở NGƯỜI LỚN

XEOMIN® cải thiện tạm thời các vết nhăn liên quan đến hoạt động của cơ cau mày
và/hoặc cơ mảnh khảnh.

Xeomin đã chứng minh một tỉ lệ đáp ứng đáng kể có thống kê đối với tiêu chí
tổng hợp tại thời điểm ngày 30 so với giả dược (p<0.001)

XEOMIN® cải thiện các nếp nhăn khi cau mày tối đa tại ngày thứ 28.
Thử nghiệm lâm sàng dạng tiến cứu, nhãn mở, đa trung tâm, đa quốc gia, Pha III để
đánh giá hiệu quả và lâm sàng của incobotulinumtoxinA ở người lớn trong điều trị các vết nhăn cau mày

XEOMIN có hiệu lực tương đương về lâm sàng so với onabotulinumtoxinA.
Nghiên cứu dạng tiến cứu, đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, đa quốc gia, đối đầu, Pha III để
đánh giá sự không kém hơn của XEOMIN đối với onabotulinumtoxinA trong điều trị vết nhăn cau mày
khi được sử dụng với tỉ lệ chuyển đổi liều 1:1.

XEOMIN đã chứng minh hiệu quả điều trị trong vài ngày đầu tiên.
Tổng cộng 180 bệnh nhân có nếp nhăn cau mày được điều trị với 21 đơn vị XEOMIN, 21 đơn vị
onabotulinumtoxinA, hay 63 đơn vị  abobotulinumtoxinA và được đánh giá qua khoảng thời gian 180 ngày.

NEUROTOXIN TINH KHIẾT
XEOMIN là một neurotoxin tinh khiết bởi vì XEOMIN không chứa các protein phức và có hàm lượng protein lạ thấp.
Không chứa các protein phức: Hoạt chất của XEOMIN là botulinum toxin type A, được sản xuất từ quá trình
lên men của chủng vi khuẩn Hall strain Clostridium botulinum serotype A. Merz sử dụng một tiến trình sản xuất
độc quyền để phân tách thành phần có tác dụng trị liệu và loại bỏ các protein phức để sản xuất XEOMIN
- Hàm lượng protein thấp nhất trong các dược phẩm BoNT/A hiện tại: Botulinum toxin tự nhiên là một phức hợp
trọng lượng phân tử cao có thêm vào các protein khác không độc từ vi khuẩn. Hơn thế nữa, XEOMIN có trọng lượng
phân tử là 150 kD, và không chứa các protein phức. Botox có trọng lượng phân tử là 900 kD, và bao gồm một vài
protein phụ trợ. Dysport có trọng lượng phân tử là 900 kD và có chứa protein phức
HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ VỚI XEOMIN

---


 
XEOMIN® – MERZ AESTHETICS